දේශීය නිර්වින්දනය

  • Disposable surgical safe spinal epidural anesthesia kit CE

    ඉවත දැමිය හැකි ශල්‍ය ආරක්ෂිත කොඳු ඇට පෙළේ නිර්වින්දන කට්ටලය CE

    ඉවත දැමිය හැකි නිර්වින්දන කට්ටලයේ එපීඩුරල් ඉඳිකටුවක්, කොඳු ඇට පෙළ සහ අනුරූප ප්‍රමාණයේ එපීඩුරල් කැතීටරය, කිං ප්‍රතිරෝධී නමුත් ව්‍යුහාත්මකව ශක්තිමත් කැතීටයක් නම්යශීලී ඉඟි සහිත කැතීටර් ස්ථානගත කිරීම පහසු කරයි. අවදානම
    නොදැනුවත්ව දූරා සිදුරුවීම හෝ යාත්රා විදීම මෘදු හා නම්යශීලී කැතීටර් ඉඟියකින් කැපී පෙනෙන ලෙස අඩු වේ.